Välj en sida

Upprättelsen

av Mannerfelt, Peter

RENOVERAD 2018.
Skam den som ger sig. Detta gäller särskilt den grupp som vi kallar för rättshaverister. Del lägger all sin vakna tid på att driva ett ärende där de anser sig felbehandlade eller åsidosatta. Här möter vi L-O som fortsätter kampen mot försäkringsbolaget – även efter sin död.

För att ladda ned denna text behöver du vara inloggad.