Välj en sida

Bli medlem i
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS!

PREMIUM-medlem

PREMIUM-medlemskapet är lämpligt för revygrupper och ensamunderhållare som vill ta del av alla LIS:s fördelar såsom tillgången till Textbanken, försäkring, biljettförsäljningsfördelar, möjlighet att tävla vid Revy-SM osv. Om ni är ideell förening, bolag, studiecirkel osv spelar ingen roll – alla är välkomna.

BAS-medlem

BAS-medlemskapet är lämpligt för en fysisk person som kanske för närvarande inte är medlem i något revysällskap, men hen vill ändå fortsätta kunna besöka exempelvis Svensk Revyfestival med Revy-SM. BAS-medlemskapet är också bra för textförfattare som vill ha många texter i LIS:s Textbank, eftersom priset per text blir lägre om man är medlem i förbundet. I BAS-medlemskapet har du inte tillgång till att leta och ladda hem texter ur Textbanken.

Medlemsansökan

OBSERVERA: se till att du har fyllt i ALLA obligatoriska rutor (markerade med * ) i formuläret ovan innan du skickar in. Har du ej fyllt i alla obligatoriska rutor får du ett felmeddelande och ditt formulär HAR I SÅ FALL INTE SKICKATS IN!

Detta ingår i de olika LIS-medlemskapen:

  PREMIUM-medlem BAS-medlem
Rätt att söka och ladda ner revynummer i LIS:s textbank (*1) JA NEJ
Rätt att själv ingå i Textbanken som författare (*2, *3) JA JA, men du kan bara se dina egna nummer i banken
Digital tillgång till dokumentationsvideo från Revy-SM (alt Revyernas Revy) från 1988 och framåt (dock ej de senaste 5 åren) JA JA
Rätt att deltaga som delegat vid Svensk Revyfestival JA, gäller för alla medlemmar i föreningen / anställda osv JA
Rätt att skicka in nummer för bedömning inför Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att sitta i jurygrupper i samband med Svensk Revyfestival JA, en person per jurygrupp NEJ
Rösträtt vid LIS:s årsmöte JA, en röst per PREMIUM-medlem JA, en röst per påbörjad grupp av 20 BAS-medlemmar
Rätt att skapa motioner till LIS:s årsmöte JA JA
Möjlighet att bli utvald att sitta i LIS:s styrelse JA JA
Möjlighet att tillsammans med LIS anordna Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att få era recensioner uppvisade på LIS:s hemsida och på LIS:s Facebooksida JA NEJ
Rätt att till kraftigt reducerade priser annonsera på LIS:s hemsida, Facebooksida och Tidningen Svensk Revy JA JA
4 exemplar årligen av vår egen tidning, Tidningen Svensk Revy JA JA
Möjlighet att skriva artiklar till Tidningen Svensk Revy JA JA
Möjlighet att teckna kollektivförsäkring till en mycket låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att få juridisk hjälp till låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att delta i kurser och seminarier (*3) JA JA
En musiklicens för era föreställningar JA NEJ
Rätt att ta emot kansliets månadsmail där även era eventuella annonser finns med JA JA
Rätt att ansöka om hedersdiplom JA JA, under förutsättning att du varit aktiv inom revyverksamhet
Möjlighet att bjuda in en styrelsemedlem för att dela ut diplom eller annan hedersbemärkelse JA NJA, detta avgörs från fall till fall

(*1) Arvodet till textförfattaren tillkommer, enligt textförfattarens egen prissättning.
(*2) Ett mindre arvode tas ut per uppladdat revynummer.
(*3) Denna funktion är i vissa fall även öppen till icke LIS-medlemmar, men då till betydligt högre priser.

Notera att din PREMIUM-medlemmens kontaktpersons namn, adress och mobiltelefonnummer (och dito beträffande BAS-medlem) kommer att synas i LIS:s offentliga medlemsregister. Läs mer om LIS:s uppgiftshanteringspolicy på https://www.lis.nu/gdpr/

 

Detta ingår i de olika LIS-medlemskapen:

Rätt att söka och ladda ner revynummer i LIS:s textbank (*1):
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att själv ingå i Textbanken som författare (*2, *3):
PREMIUM JA | BAS JA, men du kan bara se dina egna nummer i banken

Digital tillgång till dokumentationsvideo från Revy-SM (alt Revyernas Revy) från 1988 och framåt (dock ej de senaste 5 åren):
PREMIUM JA | BAS JA

Rätt att deltaga som delegat vid Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA, gäller för alla medlemmar i föreningen / anställda osv |BAS JA

Rätt att skicka in nummer för bedömning inför Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att sitta i jurygrupper i samband med Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA, en person per jurygrupp | BAS NEJ

Rösträtt vid LIS:s årsmöte:
PREMIUM JA, en röst per PREMIUM-medlem | BAS JA, en röst per påbörjad grupp av 20 BAS-medlemmar

Rätt att skapa motioner till LIS:s årsmöte:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att bli utvald att sitta i LIS:s styrelse:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att tillsammans med LIS anordna Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att få era recensioner uppvisade på LIS:s hemsida och på LIS:s Facebooksida:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att till kraftigt reducerade priser annonsera på LIS:s hemsida, Facebooksida och Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

4 exemplar årligen av vår egen tidning, Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att skriva artiklar till Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att teckna kollektivförsäkring till en mycket låg kostnad:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Möjlighet att få juridisk hjälp till låg kostnad:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Möjlighet att delta i kurser och seminarier (*3):
PREMIUM JA | BAS JA

En musiklicens för era föreställningar:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att ta emot kansliets månadsmail där även era eventuella annonser finns med:
PREMIUM JA | BAS JA

Rätt att ansöka om hedersdiplom:
PREMIUM JA | BAS JA, under förutsättning att du varit aktiv inom revyverksamhet

Möjlighet att bjuda in en styrelsemedlem för att dela ut diplom eller annan hedersbemärkelse:
PREMIUM JA | BAS NJA, detta avgörs från fall till fall

(*1) Arvodet till textförfattaren tillkommer, enligt textförfattarens egen prissättning.
(*2) Ett mindre arvode tas ut per uppladdat revynummer.
(*3) Denna funktion är i vissa fall även öppen till icke LIS-medlemmar, men då till betydligt högre priser.

Notera att din PREMIUM-medlemmens kontaktpersons namn, adress och mobiltelefonnummer (och dito beträffande BAS-medlem) kommer att synas i LIS:s offentliga medlemsregister. Läs mer om LIS:s uppgiftshanteringspolicy på https://www.lis.nu/gdpr/

 

Lokalrevyer i Sveriges stadgar

Uppgiftshantering enligt GDPR

Kostnader för medlemskap:

PREMIUM-medlem:
medlemskap om 1 050 kr/år, plus eventuell serviceavgift enligt tabellen nedan (baserat på er senaste produktion):

 • 350 kr/år vid biljettintäkter under 50 000 kr
 • 2 000 kr/år vid biljettintäkter mellan 50 001 kr och 200 000 kr
 • 2 500 kr/år vid biljettintäkter mellan 200 001 kr och 500 000 kr
 • 3 200 kr/år vid biljettintäkter mellan 500 001 kr och 1 000 000 kr
 • 3 800 kr/år vid biljettintäkter över 1 000 001 kr

Serviceavgift betalas endast om man under LIS:s innevarande bokföringsår (1/5 – 30/4) år sätter upp en produktion. Sätter man inte upp någon produktion under innevarande bokföringsår ska serviceavgift ej betalas. Medlemsavgiften och eventuell serviceavgift för innevarande bokföringsår faktureras i augusti, innevarande LIS-år. Serviceavgiften betalas alltså i förskott, undantaget den som spelar sommarrevy.

BAS-medlem:
500 kr/år. Finns flera BAS-medlemmar i samma hushåll ges 50 % rabatt från och med BAS-medlem nr 2. Dock ingår endast 4 tidningar per år per hushåll.

Frågor och svar

Ny medlem

Jag har just fyllt i formuläret där jag ansökte om medlemskap. Vad händer nu?

Oavsett om du ansökt om BAS-medlemskap eller om din grupp (eller liknande – se nedan) ansökt om PREMIUM-medlemskap så händer följande:

 1. Kansliet informerar styrelsen om er medlemsansökan, samtidigt som
 2. En medlemsfaktura mailas er
 3. Så fort medlemsfakturan är betald får ni loginuppgifter till vår hemsida och en digital välkomstfolder
 4. På nästkommande styrelsemöte väljs ni formellt in i förbundet av styrelsen (om medlemsfakturan är betald)
 5. Förbundets ordförande ringer er och hälsar er välkomna och stämmer av läget (gäller endast PREMIUM-medlemmar)

Medlemskap

Måste man spela just revy för att bli PREMIUM-medlem?

Nej, det måste du inte. LIS tar emot vilka revy-, teater-, show-, eventgrupper som helst, och liknande. Alla får vara medlemmar.

Vi är en grupp. Är det lämpligt att vi går in som BAS-medlem?

Nej, det är det inte. BAS-medlemskapet är knutet till en fysisk person och ska inte delas på flera personer. Det bästa är att hela gruppen går in som en ny PREMIUM-medlem.

Måste man vara en förening för att vara med?

Nej, det måste man inte. Våra medlemskap är öppna för alla typer av sammansättningar. Det är helt ok om ni bara är ett löst sammansatt kompisgäng, men ni får givetvis vara en förening, företag, stiftelse, studiegrupp, skola osv. PREMIUM-medlemskapet är öppet för allt och alla, BAS-medlemskapet är dock bäst lämpat för fysiska personer.

Medlems- och serviceavgift

Vad är serviceavgift och hur funkar den?

En serviceavgift är en andra avgift som betalas endast av de PREMIUM-medlemmar som under LIS-året har biljettintäkter.

Om man under tiden 1/5 till 30/4 sätter upp en produktion som genererar biljettintäkter (oavsett vilken TYP av produktion det är) ska serviceavgift betalas. Serviceavgiften faktureras i augusti och innebär alltså för de flesta revyer (som har sin spelperiod från november till mars) att den betalas I FÖRSKOTT. Medlemmar som spelar sommarrevyer i juni-juli däremot betalar ju sin serviceavgift i efterskott.

Storleken på serviceavgiften AVGÖRS av tabellen ovan men BASERAS på den förra uppsättningen / totala årsuppsättningar (om man har flera uppsättningar per år). Om man däremot vet att den kommande uppsättningen (alternativt spelåret) kommer att skilja sig kraftigt från den förra kan man redan i augusti ändra serviceavgiftens storlek och sedan justera detta i efterhand.

När ska medlems- och serviceavgifter betalas?

Medlems- och serviceavgifter faktureras alla medlemmar i augusti, med 1 månads betalningstid. Avgifterna måste alltså vara betalda innan dess faktura löper ut, vilket i regel är i mitten av september. Detta gäller de som REDAN ÄR medlemmar. Nytillkomna medlemmar får en faktura direkt vid medlemsansökan, oavsett tid på året.

Varför faktureras LIS-medlemmarna först i augusti för sitt medlemskap?

LIS:s bokföringsår sträcker sig från 1/5 till 30/4. LIS-året börjar alltså 1/5. Det allra bästa vore att alla medlemmar faktureras sitt medlemskap i början av varje LIS-år, alltså 1/5. Dock finns en hake med denna idé: det är LIS:s årsmöte som bestämmer medlemmarnas medlems- och serviceavgifter och årsmötet ligger i samband med Svensk Revyfestival, alltså i början av augusti.

Om kansliet skulle fakturera medlemmarna runt 1/5 och årsmötet sedan i augusti bestämmer andra avgifter än de som just faktureras skulle kansliet behöva göra om faktureringsprocessen, eller ännu värre – vid en eventuell sänkning av avgiften – betala tillbaka pengar till medlemmarna. Detta vore administrativt ansträngande, och för att undvika den risken sker medlemsfakturering först i augusti månad, med 1 månads betaltid.

Vi spelar inte revy, ska serviceavgift ändå betalas?

Ja, serviceavgift ska betalas om man under LIS:s bokföringsår (1/5 – 30/4) har några sorts biljettintäkter. Däremot spelar det ingen roll vilken typ av föreställning eller event som biljettintäkterna tillhör. Alla biljettintäkter räknas, oavsett om de kommer från en revy, show, pjäs, drama, fars, dansshow, nostalgikväll, föredrag osv.

Vi har flera evenemang per år, hur beräknas serviceavgiften?

Den beräknas på summan av era biljettintäkter under LIS-året.

Vi har inte betalat serviceavgift men har nu en uppsättning, vad gör vi?

Om ni i augusti uppgivit att ni inte har någon uppsättning (eller om ni året innan inte hade någon uppsättning och faktureras på samma sätt detta år) får ni ingen serviceavgift att betala. Om ni sedan tvärtemot bestämmer er för att ha en uppsättning inom detta LIS-år måste serviceavgift erläggas. Kontakta då genast kansliet för att tillsammans komma överens om serviceavgiftens storlek enligt tabellen ovan.

Får man tillbaka en del av medlems- och/eller serviceavgiften om man begär utträde ur förbundet?

Nej.

MEDLEMSFÖRMÅNER

NYTT I TEXTBANKEN

 • Magdalena Sangemark, Hanna
 • ”Ta ansvar” Sangemark, Hanna
 • Tar dej nog för given Helsingborgsrevyn
 • Ett elakt virus Helsingborgsrevyn
 • Auf Wiedersehen Sangemark, Hanna
 • Jobb på distans Nilsson, Tomas
 • Dyra tider Nilsson, Tomas
 • Paddelhysterin Nilsson, Tomas
 • En upphandlad hund Mannerfelt, Peter
 • Plastsång Mannerfelt, Peter
 • Vi har fått in DNA i släkten Mannerfelt, Peter
 • Gisslandramat Mannerfelt, Peter
 • Han som lagar rör Mannerfelt, Peter
 • Mattes dyraste tik Mannerfelt, Peter
 • 55plusboendet Mannerfelt, Peter

KANSLIETS NYHETSBREV

NYA MEDLEMMAR 2021

  ★ Landsbro Buskis, PREMIUM
  ★ Revy Höga kusten, PREMIUM
  ★ Fogelstad Musikteaterförening, PREMIUM
  ★ Republikrevyn, PREMIUM
  ★ Trosarevyn 2.0, PREMIUM
  ★ Karlskronarevyn.se, PREMIUM
  ★ Arjeplogsrevyn / Musikteatern, PREMIUM
  ★ Farsfabriken, PREMIUM
  ★ Insjörevyn Smulan, PREMIUM
  Kontaktuppgifter PREMIUM-medlemmar

  ★ Erik Ståhlberg, BAS
  ★ Rune Björkdahl, BAS
  ★ Line Tiilikainen, BAS
  ★ Marie Winald Karlström, BAS
  Kontaktuppgifter BAS-medlemmar

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2021

Gulddiplom (30 år):
  ★ Vem blir först? Blir det nån?

Läs mer på Diplom

MUSIKANVÄNDNING OCH STIM

Använder ni utgiven musik i er föreställning? Läs mer på sidan Musikanvändning och STIM om hur man söker tillstånd att använda utgiven musik och om hur man musikredovisar.

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige - läs Tidningen Svensk Revy. Gynna oss lite extra med en riktig prenumeration, bara 160 spänn per år!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

STIM

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå - har ett nära samarbete med LIS.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

 

 

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

CHRISTIANSON & WALLENTIN

Vi samarbetar med en av branschens absolut mest rutinerade advokatfirmor.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

 

 

© Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Rättarevägen 10
384 31
BLOMSTERMÅLA

0515 - 185 20
(vardagar 17-21, helger 11-16)

info@lis.nu

 

 

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.