Välj en sida

Bli medlem i
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS!

PREMIUM-medlem

PREMIUM-medlemskapet är lämpligt för revygrupper och ensamunderhållare som vill ta del av alla LIS:s fördelar såsom tillgången till Textbanken, försäkring, biljettförsäljningsfördelar, möjlighet att tävla vid Revy-SM osv. Om ni är ideell förening, bolag, studiecirkel osv spelar ingen roll – alla är välkomna.

BAS-medlem

BAS-medlemskapet är lämpligt för en fysisk person som kanske för närvarande inte är medlem i något revysällskap, men hen vill ändå fortsätta kunna besöka exempelvis Svensk Revyfestival med Revy-SM. BAS-medlemskapet är också bra för textförfattare som vill ha många texter i LIS:s Textbank, eftersom priset per text blir lägre om man är medlem i förbundet. I BAS-medlemskapet har du inte tillgång till att leta och ladda hem texter ur Textbanken.

Medlemsansökan

OBSERVERA: se till att du har fyllt i ALLA obligatoriska rutor (markerade med * ) i formuläret ovan innan du skickar in. Har du ej fyllt i alla obligatoriska rutor får du ett felmeddelande och ditt formulär HAR I SÅ FALL INTE SKICKATS IN!

Detta ingår i de olika LIS-medlemskapen:

  PREMIUM-medlem BAS-medlem
Rätt att söka och ladda ner revynummer i LIS:s textbank (*1) JA NEJ
Rätt att själv ingå i Textbanken som författare (*2, *3) JA JA, men du kan bara se dina egna nummer i banken
Digital tillgång till dokumentationsvideo från Revy-SM (alt Revyernas Revy) från 1988 och framåt (dock ej de senaste 5 åren) JA JA
Rätt att deltaga som delegat vid Svensk Revyfestival JA, gäller för alla medlemmar i föreningen / anställda osv JA
Rätt att skicka in nummer för bedömning inför Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att sitta i jurygrupper i samband med Svensk Revyfestival JA, en person per jurygrupp NEJ
Rösträtt vid LIS:s årsmöte JA, en röst per PREMIUM-medlem JA, en röst per påbörjad grupp av 20 BAS-medlemmar
Rätt att skapa motioner till LIS:s årsmöte JA JA
Möjlighet att bli utvald att sitta i LIS:s styrelse JA JA
Möjlighet att tillsammans med LIS anordna Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att få era recensioner uppvisade på LIS:s hemsida och på LIS:s Facebooksida JA NEJ
Rätt att till kraftigt reducerade priser annonsera på LIS:s hemsida, Facebooksida och Tidningen Svensk Revy JA JA
4 exemplar årligen av vår egen tidning, Tidningen Svensk Revy JA JA
Möjlighet att skriva artiklar till Tidningen Svensk Revy JA JA
Möjlighet att teckna kollektivförsäkring till en mycket låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att få juridisk hjälp till låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att delta i kurser och seminarier (*3) JA JA
Rätt att ta emot kansliets månadsmail där även era eventuella annonser finns med JA JA
Rätt att ansöka om hedersdiplom JA JA, under förutsättning att du varit aktiv inom revyverksamhet
Möjlighet att bjuda in en styrelsemedlem för att dela ut diplom eller annan hedersbemärkelse JA NJA, detta avgörs från fall till fall

(*1) Arvodet till textförfattaren tillkommer, enligt textförfattarens egen prissättning.
(*2) Ett mindre arvode tas ut per uppladdat revynummer.
(*3) Denna funktion är i vissa fall även öppen till icke LIS-medlemmar, men då till betydligt högre priser.

Notera att din PREMIUM-medlemmens kontaktpersons namn, adress och mobiltelefonnummer (och dito beträffande BAS-medlem) kommer att synas i LIS:s offentliga medlemsregister. Läs mer om LIS:s uppgiftshanteringspolicy på https://www.lis.nu/gdpr/

 

Detta ingår i de olika LIS-medlemskapen:

Rätt att söka och ladda ner revynummer i LIS:s textbank (*1):
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att själv ingå i Textbanken som författare (*2, *3):
PREMIUM JA | BAS JA, men du kan bara se dina egna nummer i banken

Digital tillgång till dokumentationsvideo från Revy-SM (alt Revyernas Revy) från 1988 och framåt (dock ej de senaste 5 åren):
PREMIUM JA | BAS JA

Rätt att deltaga som delegat vid Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA, gäller för alla medlemmar i föreningen / anställda osv |BAS JA

Rätt att skicka in nummer för bedömning inför Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att sitta i jurygrupper i samband med Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA, en person per jurygrupp | BAS NEJ

Rösträtt vid LIS:s årsmöte:
PREMIUM JA, en röst per PREMIUM-medlem | BAS JA, en röst per påbörjad grupp av 20 BAS-medlemmar

Rätt att skapa motioner till LIS:s årsmöte:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att bli utvald att sitta i LIS:s styrelse:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att tillsammans med LIS anordna Svensk Revyfestival:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att få era recensioner uppvisade på LIS:s hemsida och på LIS:s Facebooksida:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Rätt att till kraftigt reducerade priser annonsera på LIS:s hemsida, Facebooksida och Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

4 exemplar årligen av vår egen tidning, Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att skriva artiklar till Tidningen Svensk Revy:
PREMIUM JA | BAS JA

Möjlighet att teckna kollektivförsäkring till en mycket låg kostnad:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Möjlighet att få juridisk hjälp till låg kostnad:
PREMIUM JA | BAS NEJ

Möjlighet att delta i kurser och seminarier (*3):
PREMIUM JA | BAS JA

Rätt att ta emot kansliets månadsmail där även era eventuella annonser finns med:
PREMIUM JA | BAS JA

Rätt att ansöka om hedersdiplom:
PREMIUM JA | BAS JA, under förutsättning att du varit aktiv inom revyverksamhet

Möjlighet att bjuda in en styrelsemedlem för att dela ut diplom eller annan hedersbemärkelse:
PREMIUM JA | BAS NJA, detta avgörs från fall till fall

(*1) Arvodet till textförfattaren tillkommer, enligt textförfattarens egen prissättning.
(*2) Ett mindre arvode tas ut per uppladdat revynummer.
(*3) Denna funktion är i vissa fall även öppen till icke LIS-medlemmar, men då till betydligt högre priser.

Notera att din PREMIUM-medlemmens kontaktpersons namn, adress och mobiltelefonnummer (och dito beträffande BAS-medlem) kommer att synas i LIS:s offentliga medlemsregister. Läs mer om LIS:s uppgiftshanteringspolicy på https://www.lis.nu/gdpr/

 

Lokalrevyer i Sveriges stadgar

Uppgiftshantering enligt GDPR

Kostnader för medlemskap:

PREMIUM-medlem:
medlemskap om 1.200 kr/år, plus eventuell serviceavgift enligt tabellen nedan:

 • Nivå 1: 400 kr/år vid biljettintäkter under 50.000 kr
 • Nivå 2: 2.300 kr/år vid biljettintäkter mellan 50.001 kr och 200.000 kr
 • Nivå 3: 3.000 kr/år vid biljettintäkter mellan 200.001 kr och 500.000 kr
 • Nivå 4: 4.000 kr/år vid biljettintäkter mellan 500.001 kr och 1.000.000 kr
 • Nivå 5: 5.000 kr/år vid biljettintäkter över 1.000.001 kr

Serviceavgift betalas endast om man under LIS:s innevarande bokföringsår (1/5 – 30/4) år har några biljettintäkter. Har man 0 kr i biljettintäkter under innevarande bokföringsår ska serviceavgift ej betalas. Medlemsavgiften faktureras när LIS-året börjar om (i maj) och eventuell serviceavgift för innevarande bokföringsår faktureras under hösten. Storleken på serviceavgiften beräknas på vilken total biljettintäkt varje medlem tror att man har under LIS:s bokföringsår.

BAS-medlem:
500 kr/år. Finns flera BAS-medlemmar i samma hushåll ges 50 % rabatt från och med BAS-medlem nr 2. Dock ingår endast 4 tidningar per år per hushåll.

Frågor och svar

Ny medlem

Jag har just fyllt i formuläret där jag ansökte om medlemskap. Vad händer nu?

Oavsett om du ansökt om BAS-medlemskap eller om din grupp (eller liknande – se nedan) ansökt om PREMIUM-medlemskap så händer följande:

 1. Kansliet informerar styrelsen om er medlemsansökan, samtidigt som
 2. En medlemsfaktura mailas er
 3. Så fort medlemsfakturan är betald får ni loginuppgifter till vår hemsida
 4. På nästkommande styrelsemöte väljs ni formellt in i förbundet av styrelsen (om medlemsfakturan är betald)
 5. Förbundets ordförande ringer er och hälsar er välkomna och stämmer av läget (gäller endast PREMIUM-medlemmar)

Medlemskap

Måste man spela just revy för att bli PREMIUM-medlem?

Nej, det måste du inte. LIS tar emot vilka revy-, teater-, show-, eventgrupper som helst, och liknande. Alla får vara medlemmar.

Vi är en grupp. Är det lämpligt att vi går in som BAS-medlem?

Nej, det är det inte. BAS-medlemskapet är knutet till en fysisk person och ska inte delas på flera personer. Det bästa är att hela gruppen går in som en ny PREMIUM-medlem.

Måste man vara en förening för att vara med?

Nej, det måste man inte. Våra medlemskap är öppna för alla typer av sammansättningar. Det är helt ok om ni bara är ett löst sammansatt kompisgäng, men ni får givetvis vara en förening, företag, stiftelse, studiegrupp, skola osv. PREMIUM-medlemskapet är öppet för allt och alla, BAS-medlemskapet är dock bäst lämpat för fysiska personer.

Medlems- och serviceavgift

Vad är serviceavgift och hur funkar den?

En serviceavgift är en avgift som betalas endast av de PREMIUM-medlemmar som under LIS-året (1/5-30/4) har biljettintäkter.

Om man under tiden 1/5 till 30/4 sätter upp en produktion som genererar biljettintäkter (oavsett vilken TYP av produktion det är) ska serviceavgift betalas. Serviceavgiften faktureras i augusti och innebär alltså för de flesta revyer (som har sin spelperiod från november till mars) att den betalas I FÖRSKOTT. Medlemmar som spelar sommarrevyer i juni-juli däremot betalar ju sin serviceavgift i efterskott.

Storleken på serviceavgiften AVGÖRS av tabellen ovan och BASERAS på den totala biljettintäkten man tror sig ha under LIS-året.

När ska medlems- och serviceavgifter betalas?

Medlemsavgifter faktureras när LIS-året börjar om, alltså i maj. Ett LIS-år sträcker sig från 1/5 till 30/4. Serviceavgifter faktureras alla medlemmar under hösten, med 1 månads betalningstid. Detta gäller de som REDAN ÄR medlemmar. Nytillkomna medlemmar får en faktura direkt vid medlemsansökan, oavsett tid på året.

Varför faktureras LIS-medlemmarna i maj för sitt medlemskap?

LIS:s bokföringsår sträcker sig från 1/5 till 30/4. LIS-året börjar alltså 1/5. Serviceavgiften, däremot, faktureras under hösten eftersom många medlemmar inte vet redan i maj ungefär hur stor biljettintäkten för perioden blir.

Vi spelar inte revy, ska serviceavgift ändå betalas?

Ja, serviceavgift ska betalas om man under LIS:s bokföringsår (1/5 – 30/4) har några sorts biljettintäkter. Däremot spelar det ingen roll vilken typ av föreställning eller event som biljettintäkterna tillhör. Alla biljettintäkter räknas, oavsett om de kommer från en revy, show, pjäs, drama, fars, dansshow, nostalgikväll, föredrag osv.

Vi har flera evenemang per år, hur beräknas serviceavgiften?

Den beräknas på summan av era biljettintäkter under LIS-året.

Vi har betalat felaktig serviceavgift detta LIS-år, vad händer nu?

Om ni har inaktuella siffror för vilken biljettintäkt ni haft under LIS-året kan ju detta påverka vilken serviceavgift ni ska betala. Så länge ni ligger inom samma biljettintäktsintervall (se ovan) behöver ni inte meddela kansliet. Det är däremot viktigt att ni meddelar kansliet er nya serviceavgift när ni byter mellan servicenivåerna (se ovan). Om ni under ett LIS-år betalat felaktig serviceavgift kommer detta att regleras så snart nya uppgifter inkommer från er.

Vem har ansvar för att vi betalar rätt nivå på serviceavgiften?

Det har PREMIUM-medlemmen, som är skyldig att meddela kansliet om den inte blivit fakturerad enligt rätt servicenivåklass. LIS gör då och då kontroller och kontaktar PREMIUM-medlemmar vars servicenivåer LIS befarar är felaktigt satta.

Får man tillbaka en del av medlems- och/eller serviceavgiften om man begär utträde ur förbundet?

Nej.

NYTT I TEXTBANKEN

 • Årsstämman i bygdegården Hildman, Tommie
 • 105. Asylbingo Bjerstedt, Staffan
 • 104. Kalsonghumor Bjerstedt, Staffan
 • 103. Antikregementet Bjerstedt, Staffan
 • 102. Identitetskontroll Bjerstedt, Staffan
 • 101. Tydlig info Bjerstedt, Staffan
 • 100. Inställt Bjerstedt, Staffan
 • 99. Joggingmöten Bjerstedt, Staffan
 • 98. Kommunikation Bjerstedt, Staffan
 • 97. Byråkrattolken Bjerstedt, Staffan
 • BALOO MÖTER 2024 Bromee, Anna
 • TROLLENS VAGGVISA á la J. Åkesson Bromee, Anna
 • Jävla presenter Helsingborgsrevyn
 • Per automatik Helsingborgsrevyn
 • Ångest Helsingborgsrevyn

MEDLEMSREGISTER

Logga in för att ta del av våra register och kontaktuppgifter

KANSLIETS NYHETSBREV

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2024

45 år, grupp:
Sällskapet Kommunalskratt
Åkersberga Revyförening

45 år, individuellt:
Nina Borgström, Åkersberga Revyförening

30 år, grupp:
Rådomscabarén

30 år, individuellt:
Anett Abbor, Alftas Byaspex
Mathias Abrahamsson, Mölndalsrevyn
Kleve Christer Andersson, Mölndalsrevyn
Inge Björklund, Rådomscabarén
Anders Blom, Rådomscabarén
Björn Ekeblom, Åkersberga Revyförening
Jimmy Lökkeberg, Mölndalsrevyn
Ann Milesson, Revyarna i Torsås
Gunnel Nilsson, Rådomscabarén
Stig Nilsson, Rådomscabarén
Anette Ohlsson Björklund, Rådomscabarén
Gun-Britt Larsson, Rådomscabarén
Kjell-Inge Larsson, Rådomscabarén
Hans-Olov Ohlsson, Rådomscabarén
Marianne Ohlsson, Rådomscabarén
Sara Rådström Julin, Åkersberga Revyförening
Frasse Scanlon, Åkersberga Revyförening
Jan Svedberg, Alftas Byaspex
Anders Welenstrand, Rådomscabarén
Stig Welenstrand, Rådomscabarén
Sofie Widarsson, Alftas Byaspex
Olle Östmans, Alftas Byaspex

Läs mer på Diplom

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige – läs Tidningen Svensk Revy, endast 200 kr per år för hela 4 nummer!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

 

 

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

CHRISTIANSON & WALLENTIN

Vi samarbetar med en av branschens absolut mest rutinerade advokatfirmor.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

 

 

© Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Rättarevägen 10
384 31
BLOMSTERMÅLA

0515 - 185 20
(vardagar 17-21, helger 11-16)

info@lis.nu

 

 

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.