Välj en sida

Revyarna i Torsås,

Revyarna i Torsås, även kallat bara för Revyarna, är en ideell lokalrevy startad 2012 i en bygd där revytraditionen är djupt rotad. Produktionerna består i huvudsak av traditionell nummerrevy spelad under årets första månader men även sommarrevyer och barnföreställningar produceras.

Texter av Revyarna i Torsås,