Välj en sida

Bli medlem i
Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige – LIS!

PREMIUM-medlem

PREMIUM-medlemskapet är lämpligt för revygrupper och ensamunderhållare som vill ta del av alla LIS:s fördelar såsom tillgången till Textbanken, försäkring, biljettförsäljningsfördelar, möjlighet att tävla vid Revy-SM osv. Om ni är ideell förening, bolag, studiecirkel osv spelar ingen roll – alla är välkomna. Läs mer om medlemskapens innehåll nedan

BAS-medlem

BAS-medlemskapet är lämpligt för en fysisk person som kanske för närvarande inte är medlem i något revysällskap, men hen vill ändå fortsätta kunna besöka exempelvis Svensk Revyfestival med Revy-SM. BAS-medlemskapet är också bra för textförfattare som vill ha många texter i LIS:s Textbank, eftersom priset per text blir lägre om man är medlem i förbundet. I BAS-medlemskapet har du inte tillgång till att leta och ladda hem texter ur Textbanken. Läs mer om medlemskapens innehåll nedan

Medlemsansökan

Detta ingår i de olika LIS-medlemskapen:

PREMIUM-medlem BAS-medlem
Rätt att söka och ladda ner revynummer i LIS:s textbank (*1) JA NEJ
Rätt att själv ingå i Textbanken som författare (*2, *3) JA JA, men du kan bara se dina egna nummer i banken
Rätt att deltaga som delegat vid Svensk Revyfestival JA, gäller för alla medlemmar i föreningen / anställda osv JA
Rätt att skicka in nummer för bedömning inför Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att sitta i jurygrupper i samband med Svensk Revyfestival JA, en person per jurygrupp NEJ
Rösträtt vid LIS:s årsmöte JA, en röst per PREMIUM-medlem JA, en röst per påbörjad grupp av 20 BAS-medlemmar
Rätt att skapa motioner till LIS:s årsmöte JA JA
Möjlighet att bli utvald att sitta i LIS:s styrelse JA JA
Möjlighet att tillsammans med LIS anordna Svensk Revyfestival JA NEJ
Rätt att få era recensioner uppvisade på LIS:s hemsida och på LIS:s Facebooksida JA NEJ
Rätt att till kraftigt reducerade priser annonsera på LIS:s hemsida, Facebooksida och Tidningen Svensk Revy JA JA
4 exemplar årligen av vår egen tidning, Tidningen Svensk Revy JA JA
Få 1 DVD av senaste Revy-SM utan kostnad NEJ JA
Möjlighet att skriva artiklar till Tidningen Svensk Revy JA JA
Möjlighet att teckna kollektivförsäkring till en mycket låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att få juridisk hjälp till låg kostnad JA NEJ
Möjlighet att delta i kurser och seminarier (*3) JA JA
En musiklicens för era föreställningar JA NEJ
Rätt att ta emot kansliets månadsmail där även era eventuella annonser finns med JA JA
Rätt att ansöka om hedersdiplom JA JA, under förutsättning att du varit aktiv inom revyverksamhet
Möjlighet att bjuda in en styrelsemedlem för att dela ut diplom eller annan hedersbemärkelse JA NJA, detta avgörs från fall till fall

(*1) Arvodet till textförfattaren tillkommer, enligt textförfattarens egen prissättning.
(*2) Ett mindre arvode tas ut per uppladdat revynummer.
(*3) Denna funktion är i vissa fall även öppen till icke LIS-medlemmar, men då till betydligt högre priser.

Notera att din PREMIUM-medlemmens kontaktpersons namn, adress och mobiltelefonnummer (och dito beträffande BAS-medlem) kommer att synas i LIS:s offentliga medlemsregister. Läs mer om LIS:s uppgiftshanteringspolicy på http://www.lis.nu/gdpr/

Lokalrevyer i Sveriges stadgar

Uppgiftshantering enligt GDPR

Kostnader för medlemskap:

PREMIUM-medlem:
medlemskap om 1 050 kr/år, plus eventuell serviceavgift enligt tabellen nedan.

Serviceavgift betalas endast om man under LIS:s innevarande bokföringsår (1/5 – 30/4) år sätter upp en produktion. Sätter man inte upp någon produktion under innevarande bokföringsår ska serviceavgift ej betalas. Medlemsavgiften och eventuell serviceavgift för innevarande bokföringsår faktureras i augusti, innevarande LIS-år. Serviceavgiften betalas alltså i förskott, undantaget den som spelar sommarrevy.

Nivån för serviceavgiften baseras på den senaste produktionen enligt tabellen nedan:

 • 350 kr/år vid biljettintäkter under 50 000 kr
 • 2 000 kr/år vid biljettintäkter mellan 50 001 kr och 200 000 kr
 • 2 500 kr/år vid biljettintäkter mellan 200 001 kr och 500 000 kr
 • 3 200 kr/år vid biljettintäkter mellan 500 001 kr och 1 000 000 kr
 • 3 800 kr/år vid biljettintäkter över 1 000 001 kr

BAS-medlem:
500 kr/år. Finns flera BAS-medlemmar i samma hushåll ges 50 % rabatt från och med BAS-medlem nr 2. Dock ingår endast 4 tidningar per år och 1 DVD per hushåll.

Frågor och svar

Ny medlem

Jag har just fyllt i formuläret där jag ansökte om medlemskap. Vad händer nu?

Oavsett om du ansökt om BAS-medlemskap eller om din grupp (eller liknande – se nedan) ansökt om PREMIUM-medlemskap så händer följande:

 1. Kansliet informerar styrelsen om er medlemsansökan, samtidigt som
 2. En medlemsfaktura mailas er
 3. Så fort medlemsfakturan är betald får ni loginuppgifter till vår hemsida och en digital välkomstfolder
 4. På nästkommande styrelsemöte väljs ni formellt in i förbundet av styrelsen (om medlemsfakturan är betald)
 5. Förbundets ordförande ringer er och hälsar er välkomna och stämmer av läget (gäller endast PREMIUM-medlemmar)

Medlemskap

Måste man spela just revy för att bli PREMIUM-medlem?

Nej, det måste du inte. LIS tar emot vilka revy-, teater-, show-, eventgrupper som helst, och liknande. Alla får vara medlemmar.

Vi är en grupp. Är det lämpligt att vi går in som BAS-medlem?

Nej, det är det inte. BAS-medlemskapet är knutet till en fysisk person och ska inte delas på flera personer. Det bästa är att hela gruppen går in som en ny PREMIUM-medlem.

Måste man vara en förening för att vara med?

Nej, det måste man inte. Våra medlemskap är öppna för alla typer av sammansättningar. Det är helt ok om ni bara är ett löst sammansatt kompisgäng, men ni får givetvis vara en förening, företag, stiftelse, studiegrupp, skola osv. PREMIUM-medlemskapet är öppet för allt och alla, BAS-medlemskapet är dock bäst lämpat för fysiska personer.

Medlems- och serviceavgift

När ska medlems- och serviceavgifter betalas?

Medlems- och serviceavgifter faktureras alla medlemmar i augusti, med 1 månads betalningstid. Avgifterna måste alltså vara betalda innan dess faktura löper ut, vilket i regel är i mitten av september. Detta gäller de som REDAN ÄR medlemmar. Nytillkomna medlemmar får en faktura direkt vid medlemsansökan, oavsett tid på året.

Varför faktureras LIS-medlemmarna först i augusti för sitt medlemskap?

LIS:s bokföringsår sträcker sig från 1/5 till 30/4. LIS-året börjar alltså 1/5. Det allra bästa vore att alla medlemmar faktureras sitt medlemskap i början av varje LIS-år, alltså 1/5. Dock finns en hake med denna idé: det är LIS:s årsmöte som bestämmer medlemmarnas medlems- och serviceavgifter och årsmötet ligger i samband med Svensk Revyfestival, alltså i början av augusti.

Om kansliet skulle fakturera medlemmarna runt 1/5 och årsmötet sedan i augusti bestämmer andra avgifter än de som just faktureras skulle kansliet behöva göra om faktureringsprocessen, eller ännu värre – vid en eventuell sänkning av avgiften – betala tillbaka pengar till medlemmarna. Detta vore administrativt ansträngande, och för att undvika den risken sker medlemsfakturering först i augusti månad, med 1 månads betaltid.

Vad är serviceavgift och hur funkar den?

En serviceavgift är en andra avgift som betalas endast av de PREMIUM-medlemmar som under LIS-året har biljettintäkter.

Om man under tiden 1/5 till 30/4 sätter upp en produktion som genererar biljettintäkter (oavsett vilken TYP av produktion det är) ska serviceavgift betalas. Serviceavgiften faktureras i augusti och innebär alltså för de flesta revyer (som har sin spelperiod från november till mars) att den betalas I FÖRSKOTT. Medlemmar som spelar sommarrevyer i juni-juli däremot betalar ju sin serviceavgift i efterskott.

Storleken på serviceavgiften AVGÖRS av tabellen ovan men BASERAS på den förra uppsättningen / totala årsuppsättningar (om man har flera uppsättningar per år). Om man däremot vet att den kommande uppsättningen (alternativt spelåret) kommer att skilja sig kraftigt från den förra kan man redan i augusti ändra serviceavgiftens storlek och sedan justera detta i efterhand.

Vi har inte betalat serviceavgift men har nu en uppsättning, vad gör vi?

Om ni i augusti uppgivit att ni inte har någon uppsättning (eller om ni året innan inte hade någon uppsättning och faktureras på samma sätt detta år) får ni ingen serviceavgift att betala. Om ni sedan tvärtemot bestämmer er för att ha en uppsättning inom detta LIS-år måste serviceavgift erläggas. Kontakta då genast kansliet för att tillsammans komma överens om serviceavgiftens storlek enligt tabellen ovan.

MEDLEMSFÖRMÅNER

FACEBOOK

 

 

NYTT I TEXTBANKEN

 • Dansbandet. Vetlandarevyn, Thomas Nilsson
 • 130. Sugar daddy Jönsson, Urban
 • 129. Är du medlem? Jönsson, Urban
 • Putte Fuglsang, Jannik
 • Singel Sommarmat Fuglsang, Jannik
 • Tjuvknep Fuglsang, Jannik
 • Joggingrundan Fuglsang, Jannik
 • Blåsningen Fuglsang, Jannik
 • #min soldat Västeråsrevyn, Hanna Sangemark
 • Där fick han! Fuglsang, Jannik
 • HELPDESK Fuglsang, Jannik
 • Surgubben Vetlandarevyn, Thomas Nilsson
 • Café Talmannen Mannerfelt, Peter
 • Var é vår folktandvård Yngvesson, Pär
 • När lamporna slocknat Yngvesson, Pär

KANSLIETS NYHETSBREV

NYA MEDLEMMAR

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2018

Minnesgåva (45 år):
  ★ LERUMS REVYFRÄMJANDE
  ★ Barbro Olsson, Mölndalsrevyn
  ★ Lennart Olsson, Mölndalsrevyn

Gulddiplom (30 år):
  ★ ALFTAS BYASPEX
  ★ FÄRILAREVYN
  ★ HOVMANTORPSREVYN
  ★ VETLANDAREVYN
  ★ Janschie Börjesson, Mölndalsrevyn
  ★ Malena Henriksson, Hovmantorpsrevyn
  ★ Siw Ljungberg, Färilarevyn
  ★ Cathrine Löfstedt, Vetlandarevyn
  ★ Lars Magnussson, Osbyrevyn
  ★ Bertil Schough, Falkenbergsrevyn

Läs mer på Diplom

MUSIKANVÄNDNING OCH STIM

Använder ni utgiven musik i er föreställning? Läs mer på sidan Musikanvändning och STIM om hur man söker tillstånd att använda utgiven musik och om hur man musikredovisar.

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige - läs Tidningen Svensk Revy. Gynna oss lite extra med en riktig prenumeration, bara 160 spänn per år!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

STIM

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå - har ett nära samarbete med LIS.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

NORDISK KULTURFOND

Gemensamt med Norsk Revyfestival och Dansk Revyfestival tar LIS del av medel från Nordisk Kulturfond för att främja det nordiska revysamarbetet.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

ILMONTE

IlMonte är vår partner vad gäller bland annat scendekor, podier, ridåer och läktare.

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

© LIS 2018

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Hindås Stationsväg 4
438 53  Hindås
0515 - 185 20
info@lis.nu

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.