Ansökan till Skärmavbild 2016-03-22 kl. 09.20.59

Statuter:
”Utmärkelsen tilldelas revyförfattare eller författarteam som till medlemsgrupp producerat textmaterial, vilket kännetecknas av humor, satir, esprit eller annat för revynummer karakteristiska drag och som speglar eller behandlar händelser eller företeelser i nutid och vars textmaterial bidragit till den sökande revygruppens utveckling inom konstarten lokalrevy”.

Läs följande information innan du som ombud ansöker åt din kandidat:
Ansökningen nedan måste fyllas i komplett, och dessutom skall fem manus som kandidaten gjort bifogas. De bör vara från olika år för att spegla kandidatens utveckling. Det är önskvärt, men inget villkor, att det är olika typer av manus såsom sketch, monolog, sång. Det är naturligtvis också bra om de ger en bild av hur författaren har utvecklats som manusskrivare genom åren och åskådliggör dennes stil och profil som revyförfattare. Det är önskvärt om det är ”originalmanus”, det vill säga att det är just författaren som fysiskt skrivit de manus ni skickar in. Därigenom kan juryn få en uppfattning om hur författaren skriver sitt manus rent fysiskt. Kort sagt hur det ser ut när gruppen första gången får se manuset.

Även om juryn skaffar sig information om kandidaten på annat håll är det viktigt att medlemsgruppen beskriver sin relation till författaren och lyfter fram det som gruppen anser vara av vikt och värde.

Observera att som kandidat kan anmälas såväl enskild person som författargrupp.

Det är inte nödvändigt att ni får OK från författaren om att ni skickat in anmälan till Povels Penna. Vill ni att det skall vara en hemlighet och att eventuell utmärkelse skall komma som en överraskning vid Revyfestivalen, så skriv det mycket tydligt på anmälningsblanketten. Då kan juryn beakta det i sitt arbete.

Observera också att det är endast revygrupp som kan anmäla kandidat. Kandidat kan alltså inte själv söka utmärkelsen.

Anmälan till Povels Penna ligger kvar under 3 år och kan kompletteras med nytt material om så önskas årligen.

Du gör din anmälan genom att digitalt fylla i nedanstående formulär. Du ska INTE skriva ut några papper och skicka in!

Läs mer om tidigare pristagare här


Ansökningsformulär

1Kontaktinfo
2Motivering
3Bifogade filer och kännedom