VIKTIGT OM FÖRSÄKRINGEN

Tillsammans med vår försäkringsmäklare har LIS bestämt att vi måste utreda vilka olika lokaler våra revyer använder och vilka värden som förvaras i lokalerna. Detta för att ingen revygrupp ska riskera att vara underförsäkrad om olyckan skulle vara framme. Vänligen fyll i informationen nedan och skicka in senast 15/1 2021.


FÖRKLARING AV FÄLTEN

(se bild nedan för ännu tydligare information)

1) Revygruppens namn
Här skriver du namnet på din revygrupp så kansliet vet vem som gör denna anmälan

2) Lokal-lista
Här listar du ALLA lokaler som revyn använder i sin verksamhet. Lägg till en ny lokal genom att trycka på plustecknet bredvid den sista kolumnen (2g) i listan. Du kan lägga till upp till 10 lokaler i samma formulär.

2a) Lokalens funktion (obl)
Här skriver du vad ni använder lokalen till exempelvis förråd, repetitionslokal, teater, kontor osv.

2b) Fullständig adress (obl)
Här skriver du lokalens adress, postnummer och ort.

2c) Hur vi disponerar lokalen (obl)
Här skriver du på vilket sätt ni har tillgång till lokalen, exempelvis hyr, äger, lånar osv.

2d) Månader vi är i lokalen (obl)
Här skriver du vilka månader ni använder lokalen, exempelvis hela året, december-februari osv.

2e) Totalt värde EJ instrument, ljud, ljus (obl)
Här skriver du det totala uppskattade värdet av alla saker som EJ är musikinstrument, ljud- eller ljusutrustning. Du ska alltså ta med alla möbler, kläder, rekvisita, kontorsutrustning, maskiner, dekor mm som är i revyns ägo. Allt förutom instrument, ljud och ljus.

2f) Totalt värde instrument, ljud, ljus (obl)
Här skriver du det totala uppskattade värdet av alla musikinstrument, ljud- eller ljusutrustning som förvaras i lokalen. Summan av 2e) och 2f) för varje lokal ska ge det totala värdet av alla ting som finns i lokalen.

2g) Kommentar (valfri)
Här skriver du en kommentar om din lokal som du tror att försäkringsbolaget och LIS behöver känna till, om du vill.

FRÅGORNA 3-6 handlar bara om er spelplats (teater eller liknande) och beskriver hur stora belopp som flyttas från era lokaler i fråga 2 till er spelplats. Om man lägger ihop alla belopp du anger i frågorna 3-6 ska man få det totala värdet för ALLT som finns på er spelplats.

3) Beskrivning av hur saker flyttas från era lokaler till er spelplats (EJ instrument, ljud, ljus), inklusive belopp
Här beskriver du hur stora belopp som flyttas från olika lokaler till er spelplats när ni har föreställningar. Detta för att inte försäkringsbolaget ska tro att beloppen finns BÅDE på exempelvis er spelplats och era förråd SAMTIDIGT. Du ska inte ta med  instrument, ljud och ljus.

4) Beskrivning av hur saker flyttas från era lokaler till er spelplats (GÄLLER instrument, ljud, ljus), inklusive belopp
Här skriver du beloppen för musikinstrument, ljud och ljus, dvs det som du EJ tog med i fråga 3) ovan.

5) Övriga objekt inklusive belopp på er spelplats, ej upptagna i 3) ovan (EJ instrument, ljud, ljus)
Här skriver du beloppen för sådant som brukar köpas in direkt till teatern (dvs som EJ hämtas från era lokaler i fråga 2) samt belopp för sådant ni brukar hyra, dock EJ instrument, ljud och ljus.

6) Övriga objekt inklusive belopp på er spelplats, ej upptagna i 4) ovan (GÄLLER instrument, ljud, ljus)
Här skriver du samma sak som du skrev i 5) ovan, fast för instrument, ljud och ljus.

7) Övriga kommentarer om era lokaler eller era objekt av värde
Här finns plats att skriva övriga kommentarer om era lokaler och era objekt, som ni tror försäkringsbolaget och LIS bör känna till.


EXEMPELBILD


FORMULÄR ATT FYLLA I

  • 2a) Lokalens funktion (obl)2b) Fullständig adress (obl)2c) Hur vi disponerar lokalen (obl)2d) Månader vi är i lokalen (obl)2e) Totalt värde EJ instrument, ljud, ljus (obl)2f) Totalt värde instrument, ljud, ljus (obl)2g) Kommentar (valfri) 
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

OBSERVERA: efter att du klickat på ”Skicka in uppgifterna”, scrolla ned HIT igen för att dubbelkolla att formuläret verkligen är inskickat.