Välj en sida

Här ska OS vara!

av Mannerfelt, Peter

Med Stockholms försök att få Vinter-OS fick även många andra luft under vingarna. Tydligen behövs det varken snö, is eller vinterarenor för att ansöka. Här i denna monolog (en halvan av ett telefonsamtal) får en besviken OS-generalet i Mölndal beskedet att man blivit underkänd på samtlig punkter. Inte ens rätt årtal och de angiva arenorna ligger ju i en annan stad. Den här texten har ni fria händer att anpassa till lokala förhållandet. Det finns säkert många goda anledningar till att er hemort inte håller OS-standard.

För att ladda ned denna text behöver du vara inloggad.