Välj en sida

Musikanvändning och STIM

För ett musikstycke med vidhängande text finns både så kallade IDEELLA RÄTTIGHETER och EKONOMISKA RÄTTIGHETER. De ideella rättigheterna kontrollerar vad man får göra med en låt, och de ekonomiska rättigheterna reglerar att upphovsmannen (dvs kompositören och textförfattaren) får en skälig ersättning när dennes musik blivit använd.

Kom ihåg att STIM bara handhar och kontrollerar de EKONOMISKA rättigheterna. Det är upphovsmännen själva som bevakar och kontrollerar sina egna IDEELLA rättigheter. Dock är det ju STIM man måste fråga för att få reda på vilket förlag/kompositör som besitter de ideella rättigheterna.


 

IDEELLA RÄTTIGHETER

När man ämnar framföra ett revynummer med ny text, skriven på en gammal låt bör man fråga upphovsmannen om tillstånd. För att få reda på vem som har komponerat och textsatt ett visst musikaliskt verk kan man antingen ringa till STIM:s växel på 08-783 88 00 och begära ”Medlemsservice” eller ansöka om att ta del av STIM:s verkregister. På så sätt får man reda på på vilket förlag melodin ligger, och det är till detta förlag man vänder sig med sin nya text. Förlaget i sin tur tar kontakt med upphovsmannen. Om melodin är utländsk bör man göra en grov översättning till engelska.

Det bör dock sägas att den konstnärliga friheten i Sverige är stor. Ingen heltäckande lagparagraf finns, men läs gärna domen i Högsta domstolen mellan författaren Gunilla Bergström och Sveriges Radio.


 

EKONOMISKA RÄTTIGHETER

När ni spelat färdigt er revysäsong måste alla upphovsmän vars material använts i er föreställning få skäligen betalt, enligt STIM:s tariffer. För att överhuvudtaget få framföra utgivet material krävs en musiklicens från STIM. Denna behöver LIS:s medlemmar aldrig ansöka om, eftersom LIS redan har en musiklicens som gäller alla LIS:s medlemmar.

Däremot åligger det varje medlemsrevy att senast två veckor efter att revyproduktionen spelat sin sista föreställning  – alternativt två veckor efter att man har fått STIM:s anmodan – redovisa musikanvändningen till STIM med hjälp av denna blankett. Notera att ni på första sidan av blanketten redovisar relevant information om er uppsättning (datum, spelplats, publik, biljettintäkter mm) samt att ni på efterföljande sidor redovisar relevant information om musiken (titlar, upphovsmän, kompositörer mm). ALL INFORMATION MÅSTE ANGES, så att STIM kan betala ut rätt belopp till rätt person.

HÄR HITTAR NI PDF-BLANKETTEN
Skärmavbild 2016-04-05 kl. 11.01.14

Läs mer på STIM:s hemsida gällande revy, kabaré och liknande

Läs mer om avtalet mellan STIM och LIS här


 

FRÅGOR OCH SVAR

1) Vad gör STIM?
Enligt upphovsrättslagen har den som skriver musik/text rätt till ersättning när deras musik spelas, och enligt samma lag är den som använder skyddad musik/text (dvs musik som finns utgiven) offentligt skyldig att betala en avgift. STIM begär in information från dem som spelar musiken/texten (låtlistor, antal föreställningar, publikintäkter, eventuell turnéplan osv), debiterar dem som spelar musiken/texten och ger till den som skrivit musiken/texten. Genom internationella samarbeten handhar STIM även ersättning som ska gå till kompositörer och textförfattare utanför Sveriges gränser. Läs mer om STIM på wikipedia

2) Vad händer om jag inte STIM-rapporterar eller betalar till STIM för min uppsättning?
Då begår du ett lagbrott. Flera sådana fall har prövats i domstol. Först får du en anmodan, sen får du en påminnelse på din anmodan, sen får du en straffavgift om 1200 kr som ska betalas ovanpå din kommande STIM-avgift.

3) Är det här nåt som LIS har hittat på?
Nej, alla aktörer som framför skyddad (dvs utgiven) musik offentligt är skyldiga att STIM-rapportera och betala enligt STIM:s tariffer. Det har inget med medlemskap i LIS eller ej att göra.

4) Vilka är skyldiga att STIM-rapportera och att betala STIM-avgift?
Alla som tillgängliggör registrerad musik för allmänheten. Dessa kan vara radio- eller TV-kanaler, även webbradio och webb-TV och andra musikanvändare/musikförmedlare på Internet/mobilt internet, samt förmedlare av ringsignaler till mobiltelefoner. Det kan också vara teatrar, revyer, filmbolag, konsertarrangörer, dansarrangörer, orkestrar/musikensembler/sångkörer, kyrkor etc och andra verksamheter, som tillhandahåller musik för allmänheten genom TV/radio eller inspelningar/levande musik i sina verksamhetslokaler. Exempel på dessa kan vara butiker, restauranger, hotell, spaanläggningar, idrottsevenemang, föreningsverksamhet och skolor.

5) Hur vet jag när det är dags att STIM-rapportera?
LIS och STIM har ett avtal. Avtalet säger att LIS-kansliet löpande ska förse STIM med korrekta kontaktuppgifter till varje revy, samt berätta vilket år och månad varje revy spelade sin senaste föreställning. Cirka någon månad efter att sista föreställningen för säsongen är spelad skickas en anmodan (dvs en STIM-blankett tillsammans med ett följebrev) till revyns kontaktadress, och då har man cirka 2 veckor på sig att fylla i den och skicka in den.

6) Men om STIM skickar ut fysiska pappersblanketter, varför ligger då blanketterna som PDF på denna sida?
När du får blanketten hem i brevlådan kan du istället välja att fylla i PDF:en och maila in den. Du kan även förekomma STIM genom att fylla i PDF-filen och skicka in innan du ens har fått hem er anmodan.

7) Om min revy för tillfället ligger nere, dvs föreningen finns men vi sätter inte upp några föreställningar, vad händer då?
Då kommer ni inte att få hem någon anmodan. STIM skickar bara anmodan till revygrupper som spelat en föreställning. När ni sedan efter en stunds vilande sätter upp en ny föreställning då vet ju kansliet det (eftersom ni börjar betala serviceavgift utöver medlemsavgiften) och då meddelas STIM, varpå ni får en anmodan när er föreställning spelat klart.

8) Vi har fått en anmodan trots att vi inte spelat nån revy i år. Varför är det så och vad ska vi göra?
STIM har bytt datasystem och personal, och LIS har bytt personal och rutiner. Därför kan det bli lite fel under en inkörningsperiod om några år. Har ni fått en anmodan trots att ni inte borde få det, så maila LIS eller ring 0515-18520 så hjälper kansliet er. Ni ska INTE behöva skicka in en tom blankett som visar att ni inte haft någon uppsättning.

9) Vi har spelat färdigt för länge sedan och borde fått en anmodan, men det har vi inte. Varför är det så och vad ska vi göra?
Felet beror på samma faktorer som i fråga 8, dvs byte av personal och datasystem. Om ni inte fortfarande inte fått någon anmodan 6-8 veckor efter att ni har spelat färdigt så förekom STIM genom att själv fylla i blanketten på denna sida och skicka in. Det är ingen idé att blunda och ”hoppa över” STIM-rapporteringen detta år; STIM kommer förr eller senare upptäcka att det finns en lucka i er tidsrapportering och då får ni betala. Lika bra att ha det gjort!

10) Hur funkar det här med STIM-rapporter och datum?
Den 3:e rutan på blanketten heter ”Redovisningen avser tiden”. I denna ruta skrivs ett från- och ett till-datum. På följebrevet som medföljer anmodan står t.o.m. vilket datum ni hittills STIM-rapporterat. (Om det står i följebrevet att ni STIM-rapporterat t.o.m. 150228 så skriver du 150301 som startdatum på den nya blanketten.) Som till-datum i rutan skriver du dagens datum. Om du vet att ni inte kommer att sätta upp någon mer show för en tid framöver kan du skriva ett framtida datum. Om du vet att nästa show startar 161231 kan du skriva 161230 som till-datum, om du vill.

11) Vi upptäcker nu att vi inte STIM-rapporterat på flera år. Vad kommer att hända?
Om kansliet exempelvis rapporterat in till STIM att er revy spelade den senaste showen i februari 2014, men STIM:s sista musikrapport från er är till och med 31/12 2006, så finns ju en lucka på drygt 7 år. STIM:s hållning är att skulder ska regleras, dvs STIM kommer i sådana fall med största sannolikhet kontakta er och begära in uppgifter, tillverka en betalningsplan osv.

12) Hur beräknas vilken STIM-avgift vi ska betala?
Enligt STIM:s tariffer, som du hittar här.


 

SÅHÄR FUNGERAR ANMÄLNINGSBLANKETTEN (länk)

SIDA 1 – UPPGIFTER OM ER REVYGRUPP OCH OM FÖRESTÄLLNINGEN

Kundnummer

Detta nummer står på följebrevet som ni får på posten tillsammans med blanketten i er anmodan. Det kan även heta referensnummer i följebrevet. Om ni rapporterar på PDF-filen och inte har ert kundnummer tillhands, så strunta i detta och se till att Namn, anordnare (avtalspart) och Organisations-/personnummer är korrekt. STIM kan m.h.a. dessa hitta er i databasen.

Redovisning avseende
Här skriver ni er revyförenings namn eller ert revybolags namn. Om revyn inte är en egen juridisk person utan du driver revyn som privatperson skriver du ditt namn.

Redovisningen avser tiden
Här skriver ska du skriva ett från och med- och ett till och med-datum. Som från och med-datum skriver du dagen efter er senaste STIM-rapport (den informationen hittar du på följebrevet). Det är bra om inga ”luckor” i rapporteringen uppstår, men om du inte har följebrevet till hands och ej känner till ert senaste inrapporterade datum, så skriv det datum då den uppsättningen du rapporterar för hade premiär. Är det första gången någonsin som du STIM-rapporterar så skriver du revyföreställningens premiärdatum som från och med-datum. Som till och med-datum skriver du antingen dagens datum eller, om du vet att ni inte kommer att framföra någon musik på ett tag, ett datum längre fram i tiden.

Namn, anordnare (avtalspart)
Här skriver du din revyförenings namn eller ditt revyföretags namn, eller – om du anordnar revyn som privatperson – ditt eget namn. Det är m.a.o. samma info här som i rutan Redovisning avseende. Hädanefter kallas den part som anordnat revyn ”Avtalsparten”.

Organisations-/personnummer
Här skriver du Avtalspartens organisations- eller personnnummer.

Adress – Postummer – Ort
Avtalspartens adress, postnummer och ort.

Namn, uppgiftslämnare – Telefon, dagtid (även riktnummer) – Mobiltelefon
Namn och telefonuppgifter till dig som på uppdrag av din revy fyller i och skickar in denna blankett.

E-post – Webbplats
E-postuppgifter till dig och din revys eventuella webbadress.

Föreställningens namn
Namnet på er senaste show.

Speldatum (första och sista datum)
Mellan dessa två datum spelades er senaste revyföreställning.

Lokal och ort
Namnet på spellokalen samt dess ort.

Antal minuter musik per föreställning
Denna ruta är summan av den musik du anger på sida 2. Vänta med att fyllt i den tills du skrivet ner all musik på sida 2, summera sedan.

Antal föreställningar
Det antal gånger som er senaste föreställning framfördes.

Antal besökare totalt
Det antal betalande ögonpar som såg er senaste föreställning.

Biljettintäkt exkl. moms (totalt)
Den totala biljettintäkten för alla era besökare. Kom ihåg att du inte ska räkna in café- och garderobsintäkter, utan endast rena biljettpengar ska det vara. Även om ni i er revy ej får dra av momsen så ska biljettintäkten redovisas utan moms. Momssatsen på biljetter är 6% (om du själv är anordnare av eventet – är du biljettombud och säljer på uppdrag av någon annan så är momssatsen 25%). För att räkna bort momsen dividerar du din biljettintäkt med 1,06. Räkneexempel: biljettintäkt ink moms: 79500 kr. 79500/1,06 = 75000. Biljettintäkt ex moms: 75000 kr.

Kryssa för live- eller inspelad musik (Live | Inspelad)
Om ni använde liveband, kryssa i Live. Använde ni musik på backtracks, kryssa i Inspelad.

Observera:
om ni ej spelat flera helt olika föreställningar ska ni ej fylla i fler rader i just denna tabell. Gå vidare till nästa ruta.

Kopiering, överföring eller lagring av musik på t ex cd eller andra media för uppspelning vid föreställning
Om er musik ej framförts live, utan ni istället använde er av inspelad musik ska ni här ange hur många media den musiken ligger på i samband med er föreställning. Om ni spelar upp musiken från CD, och har en extra CD i reserv skriver ni 2 i rutan Antal exemplar. Samma sak om ni spelar musik direkt från hårddisk och det finns en säkerhetskopia, skriv 2 i rutan. STIM debiterar er 100 kr per medium. Denna debitering kan tyckas underlig, men det är så det funkar.

Underskrift – Ort och datum – Namnteckning – Namnförtydligande
Sedvanlig underskriftsförfarande. Om du skickar in redovisningen på PDF-fil så lämna Namnteckning tomt. STIM godtar din rapport i och med att den kommer från din epostadress.

SIDA 2 – UPPGIFTER OM MUSIKEN

Föreställningens namn
Namnet på din senaste föreställning. I regel samma sak som du skrivit i rutan Föreställningens namn på sida 1, såvida du inte STIM-rapporterar för flera olika uppsättningar på samma blankett.

Verket (kompositionens) titel
Här skriver du låtens namn, exempel ”Främling”.

Kompositör/textförfattare eller bearbetare med tillstånd. (Ange artist om kompositören är okänd)
Här skriver du namnet på de eller dem som komponerat och textförfattat låten. Om du ej vet vem eller vilka dessa är kan du skriva artistens namn. Det är alltså helt ok att på ”Främling” skriva ”Carola Häggkvist”, du behöver inte skriva ”Lasse Holm & Monica Forsberg”.

Verkets längd (min)
Hur många minuter låten framfördes i er revy. I er revy kan låten vara längre eller kortare än originalet. Du får även fylla i sekunder om du vill, för en mer korrekt sammanräkning av musikminuterna på sida 1.

Antal framföranden per föreställning
Antal gånger som denna låt framfördes i er senaste föreställning. Det är i regel 1, men om ni har exempelvis samma entré- och finallåt (och de har samma längd) är siffran 2.

Observera:
om ni har använt fler låtar än vad det finns rader på blanketten, så fortsätt på baksidan (om du redovisar på papper) eller skriv fortsättningen på listan direkt i mailtexten (om du redovisar på PDF-filen).

SIDA 3 – UPPGIFTER OM EVENTUELL TURNÉPLAN
Om er revy har turnerat ska ni fylla i uppgifter på sida 3. Om inte, lämna tomt.

Under perioden – Från och med, datum – Till och med, datum
Här skriver ni samma datum som rutan Redovisningen avser tiden på sida 1.

Datum
Här skriver ni det aktuella datumet som ni framförde föreställningen på turnéstoppet

Plats för framförandet – Lokal – Ort
Här skriver ni lokalens och ortens namn

Publik
Antal betalande i publiken

Anordnare (t ex förening) namn och adress (gärna även e-post) – Namn – Telefon – Adress
Ifall detta turnéstopp arrangerades av en annan aktör (såsom en annan förening, företag eller privatperson) än ni själva skriver ni dennes information här. I regel betalas STIM-avgiften för denna föreställning av den lokala anordnaren.

Observera:
om ni har haft fler turnéstopp än vad det finns rader på blanketten, så fortsätt på baksidan (om du redovisar på papper) eller skriv fortsättningen på listan direkt i mailtexten (om du redovisar på PDF-filen).

Kom ihåg:
Du är alltid välkommen att kontakta LIS-kansliet om du har frågor eller synpunkter på STIM-rapporteringen.

MEDLEMSFÖRMÅNER

NYTT I TEXTBANKEN

 • Sumobrottaren Mittrevyn Jens W Nilsson
 • Rånarna – Viktigt med kundservice Mittrevyn Jens W Nilsson
 • Nutid möter dåtid på BB Bromee, Anna
 • En vanlig jul Yngvesson, Pär
 • På vift som gift Yngvesson, Pär
 • Rysk invasion Sangemark, Hanna
 • Skattskrivningen Sangemark, Hanna
 • Den kungliga hunden Rio Sangemark, Hanna
 • Dressyrryttaren Sangemark, Hanna
 • Magdalena Sangemark, Hanna
 • ”Ta ansvar” Sangemark, Hanna
 • Tar dej nog för given Helsingborgsrevyn
 • Ett elakt virus Helsingborgsrevyn
 • Auf Wiedersehen Sangemark, Hanna
 • Jobb på distans Nilsson, Tomas

KANSLIETS NYHETSBREV

NYA MEDLEMMAR 2022

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2021

Gulddiplom (30 år):
  ★ Vem blir först? Blir det nån?

Läs mer på Diplom

MUSIKANVÄNDNING OCH STIM

Använder ni utgiven musik i er föreställning? Läs mer på sidan Musikanvändning och STIM om hur man söker tillstånd att använda utgiven musik och om hur man musikredovisar.

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige - läs Tidningen Svensk Revy. Gynna oss lite extra med en riktig prenumeration, bara 160 spänn per år!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

STIM

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå - har ett nära samarbete med LIS.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

 

 

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

CHRISTIANSON & WALLENTIN

Vi samarbetar med en av branschens absolut mest rutinerade advokatfirmor.

NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering

 

 

© Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Rättarevägen 10
384 31
BLOMSTERMÅLA

0515 - 185 20
(vardagar 17-21, helger 11-16)

info@lis.nu

 

 

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.