Välkommen!

HÄR LADDAR DU UPP FILER TILL:

SM-klasserna och KG-hatten – LOGIN KRÄVS (22/1 2017 t.o.m. 12/3 2017)
Här laddar du upp material för bedömning till Sång & Musik, Dans & Rytm, Sketch, Monolog, Lokalt nummer samt till Karl Gerhard-hatten. Efter 12/3 är det ej möjligt att skicka in bidrag.

OBS: vissa förändringar och förtydliganden av SM-klasserna har skett! Se denna video:

Parnevikstipendiet 2018 – LOGIN BEHÖVS EJ (anmälan stiftelsen tillhanda senast 2018-05-30)
Här finns information om hur man ansöker om Parnevikstipendiet. Ansökningen ska vara Parnevik-stiftelsen tillhanda senast 30/5 2018.

Ansök om Parnevikstipendiet 2018 här

Povels Penna – LOGIN BEHÖVS EJ (anmälan året runt)
Här finns information om hur man ansöker om Povels Penna. Ansökningar till Povels Povels penna tas emot under hela året och en ansökan ligger kvar för bedömning under tre år.

 Ansök om Povels Penna här