Välj en sida

Från då till nu

LIS startades i oktober 1980 av medlemmar från sex lokalrevygrupper vid ett möte på Dingersjö Värdshus utanför Sundsvall. Det var revyvänner från Härnösand, Sundsvall, Enköping, Uddevalla, Uppsala och Skellefteå.

Anledningen till detta var att man ville ha en organisation för samarbete och utbytande av erfarenheter inom revybranschen. Det beslöts att det skulle vara en träff en gång om året och däremellan utge ett medlemsblad.

Efter omröstning mellan olika förslag enades man om att döpa organisationen till LIS – Lokalrevyer i Samverkan. Vidare beslöts att man skulle ”ligga lågt” när det gällde att värva nya medlemmar – max två nya grupper per år.

1981 samlades man till LIS:s första riktiga årsmöte i Stockholm. Här invaldes Kungsbacka- och Åkersbergarevyerna som nya medlemmar. Snabbt spreds kännedom om LIS bland revyfolk runt om i landet och allt fler invaldes i organisationen och nu fler än två per år. Det årliga arrangemanget kom så småningom att kallas Revyrixda’n fram till 2012 då styrelsen beslöt att använda namnet Svensk Revyfestival med Revy-SM.

 

IDAG
LIS består idag av ca: 130 medlemsgrupper och 55 enskilda medlemmar. Alltfler revygrupper inser värdet av att vara med i LIS – inte minst för att utbyta erfarenheter och träffas årligen vid vår Revyfestival. Utöver att träffa likasinnade innebär det även andra fördelar med att vara medlem i LIS.

Tillgång till TEXTBANK, fördelaktig GRUPPFÖRSÄKRING, medlemstidning – SVENSK REVY, rätt att deltaga vid REVYFESTIVALEN med REVY SM samt att delta i de KURSER som erbjuds.

Vid ÅRSMÖTET 1995 i Trelleborg antogs stadgeändring samt namnbyte till RIKSFÖRBUNDET LOKALREVYER I SVERIGE – LIS.

 

REVYFESTIVAL

ÅRETS händelse inom LIS är SVENSK REVYFESTIVAL. Under 2 – 3 dagar träffas revyfolk från hela landet för att umgås och utbyta erfarenheter. Underhållning och roliga aktiviteter för alla deltagare kännetecknar festival-dagarna.   Här äger förbundsårsmötet med debatt rum, men det anordnas även seminarier eller föreläsningar i olika ”revyämnen”, utställning av teatermateriel och inte minst REVY SM. Det är en samproduktion av utvalda bidrag, vilka insänts av våra medlemsgrupper och sedan blivit uttagna av olika jury grupper.

Revyfestivalen ”vandrar” mellan olika orter i landet där det finns revygrupp som har möjlighet att arrangera. Deltagarantal brukar vara runt 275 – 350 st.

 

TÄVLINGAR
Fr.o.m. revyrixdagen 2001 i Eskilstuna tävlas det om Revy-SM i 5 olika klasser nämligen, Sketch, Monolog, Sång, Dans & Rytm och Bästa Lokala nummer.

Povels Penna – en utmärkelse till författare – kandidater nomineras av respektive revygrupp. Styrelsen utser en jury, som sedan utser en vinnare. Priset instiftades i Trelleborg 1995.

Hatten – Utmärkelsen delas ut till ett satiriskt nummer som speglar tidens ansikte i Karl Gerhards anda. En jury från Karl Gerhard sällskapet utser en vinnare som får framföra sitt nummer i Revy SM föreställningen. Priset delades ut första gången 2011 i Eslöv.

 

Tidningen SVENSK REVY

Detta är vår medlemstidning, som utkommer med fyra nummer per år. Medlemmarna uppmanas att insända artiklar, reportage etc. Redaktör Stina Elg, Elgkraft. e-post: info@elgkraft.se

 

LIS-KANSLIET
Kansliet finns idag i Hindås, mellan Borås och Göteborg. På kansliet är förbundssekreteraren tillika kanslisten Andreas anställd på halvtid. Andreas sköter den löpande bokföringen, ger service till styrelse och till medlemmar, uppdaterar våra hemsidor samt hjälper till praktiskt med genomförande av Svensk Revyfestival med Revy-SM.

 

DIPLOM
Alla LIS medlemmar som på något sätt deltagit i revyproduktioner har rätt att erhålla LIS diplom för 10 år – brons, 20 år – silver samt 30 år – guld. Dessa finns att beställa från kansliet och är signerade av någon av förbundets hedersmedlemmar. I mån av tid kan någon ur styrelsen besöka revygruppen och dela ut dessa. Vid 45 år kan man uppmärksammas med en ”minnesgåva”.

 

PARNEVIKSSTIPENDIET
Stipendiet instiftades på Bosse Parneviks 50-årsdag. Bosse skänkte där en grundplåt och har sedan dess bidragit genom att medverka vid recettföreställningar runt om i landet. Det finns nu en Parneviksstiftelse som idag förvaltar drygt en halv miljon. Det är avkastningen som utdelas som stipendier till duktigt revyfolk, huvudsakligen yngre, som vill förkovra sig i scenkunskap. Stipendierna är mycket populära och uppmärksammade, kan sökas av alla Lis-medlemmar. Den ”miljonte” kronan delades ut i Katrineholm augusti 2014!

 

NORDISKT REVYUTBYTE
Via Nordisk Kulturfond har Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige tillsammans med Norsk Revyfaglig Senter och Dansk Revyfestival fått bidrag för att genomföra ett revyutbyte länderna emellan 2012-2014. Våra medlemmar som deltar i Svensk Revyfestival 2012 och 2013 har möjlighet att se revynummer och träffa deltagare från våra nordiska grannländer. Dessutom blir ett par nummer uttagna för att representera Sverige i Norge och Danmark på deras Revyfestivaler 2013 och 2014.

 

ORGANISATION
LIS-styrelsen består av ordförande samt fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Styrelsens beslut verkställs av förbundssekreteraren. Till styrelsen adjungeras ofta minst en representant från den revygrupp som skall arrangera nästa års revyfestival.

FACEBOOK

 

 

KÖP OCH SÄLJ

KANSLIETS NYHETSBREV

ERBJUDANDEN

NYA MEDLEMMAR

NYTT I TEXTBANKEN

 • Pappa igen Fuglsang, Jannik
 • Diagnoser Fuglsang, Jannik
 • Det starkare könet Fuglsang, Jannik
 • Vasaloppet Pettersson, Roland
 • Språkresan Pettersson, Roland
 • Korvkiosken Pettersson, Roland
 • Häckpassion Pettersson, Roland
 • Tågstopp Pettersson, Roland
 • På fri fot RoA4ever
 • SD och SMHI Sangemark, Hanna
 • Riksdansbanan Sangemark, Hanna
 • Drulle på Damernas RoA4ever
 • Välkommen till hemmet 2017 Bromee, Anna
 • Alla vill va 80 år Bromee, Anna
 • Bantningsmetoder Magnusson, Erik

MINNESGÅVA & GULDDIPLOM 2017

Minnesgåva (45 år):
  ★ Eva Erkers, Björborevyn
  ★ Christer Gruhs, Björborevyn
  ★ Irene Gruhs, Björborevyn

Gulddiplom (30 år):
  ★ Mats Sandelius, Falkenbergsrevyn m fl
  ★ Lars Hellgren, Björborevyn
  ★ Östen Eriksson, Iggesundsrevyn
  ★ Jens Kristensen, Iggesundsrevyn
  ★ Cecilia Olsson, Iggesundsrevyn
  ★ Peter Larm, Iggesundsrevyn
  ★ Kattis Melander, Byarevyn Sundsvall
  ★ Börje Bäcklin, Färilarevyn
  ★ Bengt Haglund, Färilarevyn
  ★ Peter Lindgren, Färilarevyn
  ★ Quarl-Thomas Nilsson, Vetlandarevyn
  ★ Katarina Johnsson, Trelleborgsrevyn
  ★ Solveig Lundgren, Trelleborgsrevyn
  ★ Annika Kjellqvist, Revygruppen Bullingen
  ★ Nils Åkesson, Växjörevyn

Läs mer på Diplom

NYHETER

MUSIKANVÄNDNING OCH STIM

Använder ni utgiven musik i er föreställning? Läs mer på sidan Musikanvändning och STIM om hur man söker tillstånd att använda utgiven musik och om hur man musikredovisar.

TIDNINGEN SVENSK REVY

Häng med i Revysverige - läs Tidningen Svensk Revy. Gynna oss lite extra med en riktig prenumeration, bara 160 spänn per år!

FEL PÅ SIDAN?

Har du hittat ett fel på sidan? Kontakta kansliet direkt, så rättar vi till det!

Gynna våra samarbetspartners och annonsörer

STIM

STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå - har ett nära samarbete med LIS.

NORTIC

Nortic är LIS:s partner vad gäller bokning och försäljning av revybiljetter.

KULTURRÅDET

Kulturrådet stöttar LIS med hjälp av verksamhetsbidrag som bland annat går till utbildning.

NORDISK KULTURFOND

Gemensamt med Norsk Revyfestival och Dansk Revyfestival tar LIS del av medel från Nordisk Kulturfond för att främja det nordiska revysamarbetet.


NORSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Norge - arrangörerna av Norsk Revyfestival!

DANSK REVYFESTIVAL

Besök våra kollegor i Danmark - arrangörerna av Dansk Revyfestival!

AMATÖRKULTURENS SAMRÅDSGRUPP

LIS är medlemmar i AX - Amatörkulturens Samrådsgrupp, där andra stora riksförbund såsom Amatörteaterns Riksförbund, Sveriges Arbetarteaterförbund och Sveriges Körförbund.

ILMONTE

IlMonte är vår partner vad gäller bland annat scendekor, podier, ridåer och läktare.


SMINK & PERUKMAKARN

Smink & Perukmakarn i Stockholm hjälper revyer med både små och stora plånböcker till fantastiska resultat

MUSIKBAKGRUND

www.musikbakgrund.se tillhandahåller musikbakgrunder av absolut toppklass till musikaler, krogshower och revyer.

Vill du synas här?

Läs mer på Annonsering


© LIS 2017

LIS - Riksförbundet Lokalrevyer i Sverige
Hindås Stationsväg 4
438 53  Hindås
0515 - 185 20
info@lis.nu

Inte medlem?

Genom att bli medlem i LIS får din revy många fördelar. Gå med nu - du kommer inte att ångra dig.

Läs mer